Fatima-templom, Nemesvámos

Ha részesévé akar(sz) válni a nagy műnek...

Nemesvámos, Fészek u. 5.

@

Korszakok és pillérek

Mire ez a honlap?

1. Az álmodás ideje

Jót és szépet álmodni jó! Az álom gyakorta üzenet. Üzenet a Jóistentől, hogy tennünk kell valamit! Az álmot megvalósítani csodálatos dolog! Hiszen mindaz, aminek már gondolata is örömmel tölti el az embert, valósággá válik!

Az álmodozás és az álmodás között az a különbség, hogy az álmodozás nem a jövő építése, csak egy jó érzés, ahol szép gondolatok töltik el az embert.

Az álmodást tettek követik!

Tettek, amelyek bizonyítják akaratunkat, kitartásunkat és becsületünket a szebb jövő építésére!

Templom-építésről álmodni különösen szép dolog, hiszen ezzel az ember abszolút jövőt épít. Jövőt, mert az embernek csak Istennel van jövője! Ez az az üzenet, melyet a jövő generációja kap és megért a jelen templom-építő generációtól. S az üzenet súlya miatt Isten minden komoly templom-építő mellé odaáll. Mert Isten a boldogságunkat akarja: boldogságot annak, aki álmodik és segítségével épít, s boldogságot annak, aki Házában mindörökké hálát adhat!

2. A megvalósítás ideje

A templom alapja kész. Ha rátesszük a következő téglát, nemcsak honlapunk, hanem mi is a következő korszakba lépünk! Ez a honlap fogja elmesélni, hogy mi miután következik, hogy épp hol tartunk és mi a következő.

3. "Benne élünk mozgunk és vagyunk!"

A beteljesített álom Isten és ember műve! "Benne élünk mozgunk és vagyunk!" - írja Szent Pál, érti ezt Isten kegyelmére, de mint jövőről szóló tanítás is igaz: hisz - reményeink szerint - a Mennyek Országában majd Istenben fogunk élni, benne fogunk "mozogni" és benne teljesül be egész lényünk.

A templom a Mennyek Országa előképe a földön. Benne való életünk az Eukarisztia körül éppen olyan, mint odaát lesz. S éppen ezért könnyes a szemem, mikor ezt írom: mert lelki szemeimmel látom, ami az új templomban lehet, s látom azt, milyen jövő vár ránk, erre a közösségre a Mennyek Országában!

Ugye, értitek, hogy nem kövekből épül a templom? A szívetek a fontos, a többit Isten megadja hozzá!

A templom felépítésének útja 4 pilléren át vezet:

Egyszerűbb épülettervek Ima Közösség

Forrásteremtés

2007. szeptembere után döntés született arról, hogy az akkor már készen lévő terveket a megvalósíthatóság szempontjából felülvizsgáljuk. A közös gondolkodás nyomán egy új templom-terv született, melynek megvalósítása kisebb anyagi erőforrásból is megvalósítható.

Azóta elkészült az új templomterv építési engedélyezési terve és megkaptuk az új építési engedélyt.

Ezt követően elkészült az építész kiviteli terv, valamint a gépész kiviteli tervek koncepciója.

A statikus kiviteli terv 2011. novemberében áll rendelkezésre.

Minden hónap  első szombatján Szentségimádás

Hittanosok imádkoznak minden hittanórán a templomért

Vasárnapi rózsafüzér a templomban

Megismertük a fatimai eseményeket, próbáljuk élni a fatimai lelkiséget

Fiatalok fatimai zarándoklata:

elhoztuk a Fatimai Szűzanyát Nemesvámosra!

Rendszeres rózsafüzérek a különböző közösségekben

Fatimai Ifjúsági Mozgalom alapjai

Éjszakai virrasztás május és október 13-án sok környékbeli részvételével.

Itt minden azért történik, hogy építsük ezt a közösséget!

2007 óta...

Csillagösvény Cserkészcsapat és a Tündöklő Csillag Alapítvány

Egyre több hittanos már az óvodában is

Nyári napközis táborunk létszámában jelentősen megnövekedett

Rókapuszta  táborunk -  töretlenül lelkesen!

Őszi és tavaszi családos kirándulások

Idősek zarándoklatai évente legalább kétszer

Az elsőáldozók lelkinapja és a bérmálkozók tábora jelentős lelki erőművévé válik a fiatalok számára.

Szegények karácsonya -ajándék és műsor a rászorulóknak

Erzsébet napi gyűjtés - egyre több résztvevővel

Segítségnyújtás az európai élelmiszer segély programban

Pásztorjáték nemcsak itthon, hanem egy szociális intézményben is.

2011. nyarán elkészült új templomunk építésének részletes költségbecslése, mely alapján az építés -járulékos költségeivel együtt kb. bruttó 150 millió forint lesz.

A számok tükrében elkészült a finanszírozási koncepció is, mely az építkezés idején egy dinamikusan változó munkaterv szerepét tölti be.

Mit tudhatunk most?

Az építkezés első üteme kb. 47,5 millió forint lesz. Ez az ütem megszakíthatatlan, vagyis csak akkor kezdhetjük meg, ha fedezet jelentős része rendelkezésre áll. Imádság, hit és tenniakarás nélkül ez sohasem következne be. Ezért a forrásteremtés első lépése nem gazdasági természetű...

Az első ütem megvalósulása után az építkezést az anyagiak függvényében fogjuk szakaszolni. Vannak feladatok, melyeket szép apránként is el lehet készíteni, s lesznek nagyobb falatok, melyeket csak úgy és csak akkor tehetünk meg, ha lesz rá elegendő támogatónk.

Haladunk előre...
Vajon hol tartunk most? Mi következik ezután?

"A templom sokunk szívében már felépült, ami most következik, az már "csak" a fizikai valóság. Néha lehet, hogy úgy tűnik, nem a földön járok. Pedig két lábbal azon taposok. A pap feladata, hogy közvetítsen Isten és ember között. A templomépítés folyamatában ez azt jelenti, hogy egyik kezével az eget, másikkal a földet foga, s így mutatja be Isten hajléka felépítésének két dimenzióját. Értetek. Értitek?"

 freestat.hu